Welkom op de website van Platform Armoedebestrijding

‘Armoede’ is een van de best verborgen geheimen in Nederland.
Er is wel eens gezegd dat het ‘goed gekleed’ over straat gaat. In het onderzoek ‘Huishoudens in rode cijfers 2022’ is geconstateerd dat 1 op de 6 huishoudens het risico op problematische schulden loopt of al in de problemen zit.
Dit kan duiden op een beperkte periode van ‘krap zitten’ maar kan evengoed op een veel ernstiger en bijna uitzichtloze situatie duiden.


Echte armoede is nog erger dan schulden.
Als iemand langere tijd is aangewezen op een minimaal inkomen (bijvoorbeeld een bijstandsuitkering) en er geen uitzicht is op verbetering, dan ligt sociaal isolement dan op de loer.
Volgens de Kinderombudsman groeit 1 op de 9 kinderen in Nederland op in armoede.

Hoe is dat in Heerhugowaard?

Stichting Platform Armoedebestrijding te Heerhugowaard stelt zich ten doel:

  • het bewust maken van sociale problematiek en het bevorderen van gerechtigheid.
  • het bevorderen van onderlinge solidariteit tussen deelnemende organisaties.
  • gesprekspartner te zijn voor het college van Burgemeester en wethouders resp. de Gemeenteraad in de Gemeente Heerhugowaard.
  • en het in stand houden van het Noodfonds.22