Bot Waarderingsfonds geeft SchuldHulpMaatjes steuntje in de rug

Het Bot Waarderingsfonds, opgericht in 1987 bij het 75 jarig bestaan van Bot Bouw, heeft dit jaar het Schuldhulpmaatje-project van de stichting Platform Armoedebestrijding in het zonnetje gezet. Met een donatie van €.500,00 bevestigde BWF- voorzitter Frits Weel zijn waardering voor de inzet van de vrijwilligers.

Bijzonder verrast waren de Heerhugowaardse Schuldhulpmaatjes op donderdagavond, 7 mei jl., toen onverwacht het bestuur van het BOT Waarderingsfonds binnenstapte. Op het moment dat Gerben Drost, coördinator van het project SchuldHulpMaatje te Heerhugowaard, het periodieke ‘maatjesoverleg’ wilde openen, vroeg BWF-voorzitter Frits Weel het woord.

Eens in het jaar buigt het BWF-bestuur zich over de vraag welke plaatselijke verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke initiatieven zich in positieve zin hebben ingezet voor de Heerhugowaardse samenleving. Dit met de bedoeling dat met stimulerende woorden en met een financieel gebaar te waarderen. Frits Weel: ‘Met deze donatie willen wij onze bijzondere waardering uitspreken voor jullie inzet.’ Ook Johan Groen, directeur van Bot Bouw Initiatief, toonde zich in zijn speech vol lof over de opzet van het Schuldhulphaatje-project.

In Heerhugowaard is het project Schuldhulpmaatje geïntroduceerd door de stichting Platform Armoedebestrijding. Er worden inmiddels zo´n 20 opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers ingezet als schuldhulpmaatje. Zij helpen inwoners als er financiële problemen zijn, om weer grip op hun financiën te krijgen en om schulden te stabiliseren. Er wordt actief samengewerkt met de Gemeente Heerhugowaard, maatschappelijk werk en de lokale kerken. Ook komen er hulpvragen via www.uitdeschulden.nu.

Platform-voorzitter Adriaan Rotteveel toonde zich bijzonder verrast met de bijdrage van €500. In een reactie bevestigde hij dan ook dat deze donatie uitsluitend zal worden gebruikt om de waardering voor de inzet van de vrijwilligers tot uitdrukking te brengen.

Voor informatie over het project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard:

schuldhulp_maatje

Adriaan Rotteveel
Voorzitter stichting Platform Armoedebestrijding
telefoon 06–22 23 55 85


Loes Veldman
Secretaris stichting platform Armoedebestrijding
Tel. 072 5711952 

Henk Hiemstra
Coördinator voor de inzet van Schuldhulpmaatjes
06-11680700