Deelnemers

In het Platform Armoedebestrijding werken deelnemers samen om het doel te verwezenlijken. Deze deelnemers zijn elk afzonderlijk ook actief in het maatschappelijk middenveld.

Dit zijn:

  • Diaconie van de Protestantse Kerk van Heerhugowaard
  • Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Heilige Dionysiusparochie
  • Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Heilige Familieparochie
  • Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Heilig Hartparochie
  • Stichting Sjaloom Langszij ( diaconie van Pinkstergemeente Sjaloom)
  • Welschap / stichting MET Heerhugowaard
  • Steunpunt Bij Bosshardt (Leger des Heils)
  • Stichting Present Heerhugowaard – Langedijk
  • Samenwerkende Ouderenbonden te Heerhugowaard (SOH)