Stichting Armoedefonds steunt kansarme kinderen in Heerhugowaard

Stichting Armoedefonds steunt kansarme kinderen in Heerhugowaard

In het najaar van 2016 heeft de Stichting Armoedefonds de bijzondere kledingactie van de gezamenlijke kerken en moskeeën gesteund. Met de hulp van haar donateurs heeft dit Armoedefonds € 750 kunnen bijdragen.
Ook de Heerhugowaardse kerken en een aantal particulieren hebben de actie financieel gesteund. Het is alweer voor het 4e jaar dat deze actie heeft kunnen plaatsvinden. Rond Sinterklaas is aan totaal 78 kinderen in de basisschoolleeftijd uit kansarme en bij de voedselbanken bekende gezinnen, een kledingcheque van € 50 uitgereikt. Met de cheque kan nieuwe kleding worden aangeschaft wat in deze gezinnen in de regel niet of nauwelijks mogelijk is. Dat dit door de ouders erg op prijs is gesteld blijkt wel uit de vele hartverwarmende reacties. Namens de kinderen uit deze gezinnen alle sponsors in in het bijzonder de Stichting Armoedefonds hartelijk dank.
Meer informatie over de Stichting Armoedefonds op de website www.armoedefonds.nl.