Gesprek bij commissie Mens en Samenleving

Aalt Klaassen heeft de jaarstukken 2020 gepresenteerd in de vergadering van de commissie Mens en Samenleving van de gemeente Heerhugowaard.
Een van de belangrijkste items was het verzoek om de subsidie voor schuldhulpmaatje structureel te verstrekken en niet jaarlijks opnieuw te hoeven aanvragen.
Hierbij  heeft hij een beroep gedaan op de aanwezige raadsleden dit bij de wethouder aan te kaarten. 

Tevens is aangegeven dat schuldhulpmaatje nog te weinig bekend is bij de diverse instanties die zich met armoede en schulden bezighouden. 

Dit is een van de speerpunten van het platform om de wirwar aan verenigingen en stichtingen te ontwarren en met met elkaar te verbinden.
Verdere info vind u in het jaarverslag 2020, het halfjaarverslag 2021 en het praatje voor de commissie Mens en Samenleving. 

Lees hier het volledige gesprek.