Heerhugowaard tegen armoede en onrecht 2014

17 oktober is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldarmoededag. Kerken, moskeeën en organisaties in Heerhugowaard staan rond deze dag stil bij het feit dat er nog altijd sprake is van armoede en onrecht, niet alleen ver weg, ergens in de wereld, ook dichtbij, in Heerhugowaard.

In een estafette besteden de deelnemers in woord en daad aandacht aan de problematiek rond armoede. Deze begint op 4 oktober (slachtfeest in de Turkse en Marokkaanse moskee) en in de weken daarna worden in de kerken levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank.

Met elkaar wordt ook geld ingezameld voor een bijzondere kledingactie.

Onder het motto ´ Heerhugowaard tegen armoede en onrecht´ doen de initiatiefnemers een beroep op alle Heerhugowaarders om mee te werken.

In eigen kring organiseren kerken en moskeeën een (extra) bijdrage om concreet en dichtbij hulp te bieden aan plaatsgenoten. De crisis is immers niet voorbij. Er zijn nog steeds mensen die om welke reden dan ook, financiële problemen kennen en noodgedwongen een beroep moeten doen op de voedselbank. Echter, de overschotten bij de voedselindustrie worden kleiner waardoor minder aan voedselbanken wordt gedoneerd. Er is vooral behoefte aan houdbare levensmiddelen: pasta, rijst, macaroni, pastasaus, kerriesaus, ragout, blik/pot soep/groente/vis, knakworst, crackers,  koffie, thee, frisdrank, olie, meel, suiker, jam, chocopasta, pindakaas e.d.

Inwoners en bedrijven in Heerhugowaard kunnen ook doneren op (IBAN) NL16 ABNA 04722 63978 van de stichting Platform Armoedebestrijding (te Heerhugowaard). De opbrengst komt geheel ten goede aan een kledingactie: Kinderen (tot 13 jaar) uit gezinnen die bekend zijn bij de voedselbank ontvangen een kledingcheque om nieuwe kleding te kunnen kopen.

De initiatiefnemers zijn RK Dionysiusparochie, RK Heilige Familie parochie (’t Kruis), RK Heilig Hart parochie (Noord), Stichting Hart voor Heerhugowaard, Protestantse Kerk van Heerhugowaard, Pinkstergemeente Sjaloom, Stichting Moskee Khalid, Turkse moskee Mimarsinan, en verder Stichting Present, Stichting Salam4u, Stichting For A Fair World en Steunpunt Leger des heils / Bij Bosshardt.

Coördinatie:
Marcel Dekker (T 06 302 85 601)
of
Anneriek Uchibori (T 06 342 54 906)