Noodfonds

De samenwerkende kerken in Heerhugowaard hebben een financieel noodfonds ingericht.
Dit Noodfonds is er voor inwoners die op of onder het bestaansminimum leven en op enig moment en incidenteel geen directe financiële hulp kunnen krijgen van andere instanties.
Het Noodfonds beschikt over beperkte financiële middelen voornamelijk bedoeld in situaties dat er geen brood op de plank is.

Hulpvragen kunnen worden ingediend door bemiddeling van maatschappelijke instellingen.
De bemiddelende maatschappelijke instelling kan contact opnemen met een van beide vertegenwoordigers van het Noodfonds.

Zij zijn telefonisch bereikbaar op (072) 5713713 of (072) 57 112 38.

Het Noodfonds is niet ingericht om leningen te verstrekken.

Een secundair doel van het Noodfonds is het ondersteunen van activiteiten van de stichting Platform Armoedebestrijding.

Donaties
Donaties om met name de activiteiten van het Noodfonds te kunnen voortzetten dan wel uit te breiden,
kunnen worden overgemaakt op IBAN-nummer NL16 ABNA 0472 2639 78 ten name van de Stichting Platform Armoedebestrijding onder vermelding van ‘Noodfonds’.

Initiatiefnemer : Interkerkelijk Diaconaal Overleg (te Heerhugowaard) (IKDO)