Platform armoedebestrijding ontvangt gift van het Oranje Fonds

Stichting Platform Armoedebestrijding krijgt een bijdrage van € 6000 van het Oranje Fonds voor het project SchuldHulpMaatje. Dit project is in 2011 in Heerhugowaard geïntroduceerd op initiatief van de samenwerkende kerken, met medewerking van de Gemeente Heerhugowaard.

Inmiddels worden 20 opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers in Heerhugowaard ingezet als schuldhulpmaatje. Zij helpen inwoners op verzoek om, als er financiële problemen zijn,  weer grip op hun financiën te krijgen en om schulden te stabiliseren. Er wordt actief samengewerkt met onder meer de Gemeente Heerhugowaard en met maatschappelijk werk. Ook komen er hulpvragen via www.uitdeschulden.nu.

Met de bijdrage van het Oranje Fonds  worden nieuwe schuldhulpmaatjes opgeleid.

Voorzitter Adriaan Rotteveel: ’Wij zijn bijzonder ingenomen met de steun van het Oranje Fonds. Nu kunnen we opnieuw een aantal vrijwilligers laten opleiden. Juist dankzij de inzet van die vrijwilligers heeft het project z’n bestaansrecht in Heerhugowaard al overduidelijk bewezen. Dit is mede te danken aan het feit, dat schuldhulpmaatjes in de praktijk dicht bij de hulpvrager staan en daardoor een vertrouwensband kunnen opbouwen. De kans van slagen om uit de problemen te komen wordt daardoor aanzienlijk groter, ook als onverhoopt een minnelijke regeling noodzakelijk blijkt.’

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving.

Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

 Noot voor de redactie:
Voor informatie over het project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard zie de pagina schuldhulpmaatje.