Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje®-Heerhugowaard is actief sinds 2011.
Het is opgezet vanuit de samenwerkende Heerhugowaardse kerken.
Iedere inwoner wordt desgevraagd geholpen, de meeste mensen die aankloppen hebben geen kerkelijke achtergrond.
Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers en zij doorlopen een training en werken vervolgens vanuit de lokale (diaconale) vrijwilligersorganisatie.

Zij geven al dan niet preventief hulp aan mede-inwoners die moeite hebben met hun administratie, bieden ondersteuning aan hen die schulden hebben en die nog niet te hoog zijn opgelopen.
Tevens bieden ze hulp aan degenen die een traject van schuldhulp hebben doorlopen en geven nazorg als de schuldhulp is afgerond.

Op 14 december 2011 zijn de eerste certificaten uitgereikt door wethouder de heer Binnendijk aan de Schuldhulpmaatjes in Heerhugowaard om daarna aan de slag te gaan.

Schuldhulpmaatjes ondersteunen de inzet van lokale professionele instellingen en organisaties zoals het maatschappelijk werk en de officiële schuldhulpverlening van de Gemeente Heerhugowaard.
Zij maken gebruik van de landelijke ‘SchuldHulpMaatje®-’expertiseformule waardoor (jaarlijkse) certificatie landelijk geborgd blijft.
Wij verwijzen u verder naar 
www.schuldhulpmaatje.nl.


In Heerhugowaard zijn circa 15 getrainde en gecertificeerde Schuldhulpmaatjes actief. Een aanvraag voor het inzetten van een vrijwilliger verloopt altijd via de coördinator. Hulpvragen en de daarbij verkregen persoonlijke financiële informatie worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld. De schuldhulpmaatjes zijn gebonden zich te houden aan de regels die  de Algemene Verordening Gegevensverwerking vereist.

Hulpvragen

Hulpvragers of hun vertegenwoordigers kunnen contact opnemen met de coördinator Henk Hiemstra,  telefoon  06-11680700. U kunt ook per mail informatie opvragen of hulp aanvragen: shm.heerhugowaard@gmail.com. De coördinator zal dan binnen een paar dagen reageren.

Donaties

Donaties om met name de activiteiten van het project SchuldHulpMaatje te kunnen voortzetten dan wel uit te breiden, kunnen worden overgemaakt op IBAN-nummer NL16 ABNA 0472263978 ten name van de Stichting Platform Armoedebestrijding onder vermelding van ‘SchuldHulpMaatje.

  • SHM-jaarverslag-2018
  • Preventie en integriteitsbeleid met gedragscode voor locaties 2.0
  • Cookie- en Privacyverklaring
  • Gedragscode SchuldHulpMaatje
  • Klachtenregeling lokale organisatie