Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje Dijk en Waard is actief sinds 2011.
Destijds is SchuldHulpMaatje opgezet vanuit de samenwerkende Heerhugowaardse kerken. Na de fusie tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is SchuldHulpMaatje actief binnen Dijk en Waard.
Iedere inwoner wordt desgevraagd geholpen, de meeste mensen die aankloppen hebben geen kerkelijke achtergrond.
Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers en zij doorlopen een training en werken vervolgens vanuit de lokale (diaconale) vrijwilligersorganisatie.

Zij geven al dan niet preventief hulp aan mede-inwoners die moeite hebben met hun administratie, bieden ondersteuning aan hen die schulden hebben en die nog niet te hoog zijn opgelopen.
Tevens bieden ze hulp aan degenen die een traject van schuldhulp hebben doorlopen en geven nazorg als de schuldhulp is afgerond.

Op 14 december 2011 zijn de eerste certificaten uitgereikt door wethouder de heer Binnendijk aan de Schuldhulpmaatjes in Heerhugowaard om daarna aan de slag te gaan.

Schuldhulpmaatjes ondersteunen de inzet van lokale professionele instellingen en organisaties zoals het maatschappelijk werk en de officiële schuldhulpverlening van de Gemeente Dijk en Waard.
Zij maken gebruik van de landelijke expertise van ‘Schuldh
ulpMaatje Nederland’ waardoor (jaarlijkse) certificatie geborgd blijft. Voor verdere informatie verwijzen we u naar 
www.schuldhulpmaatjedijkenwaard.nl of
www.schuldhulpmaatje.nl


In Dijk en Waard zijn circa 20 getrainde en gecertificeerde Schuldhulpmaatjes actief. Een aanvraag voor het inzetten van een vrijwilliger verloopt altijd via de coördinator. Hulpvragen en de daarbij verkregen persoonlijke financiële informatie worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld. De schuldhulpmaatjes zijn gebonden zich te houden aan de regels die  de Algemene Verordening Gegevensverwerking vereist.

Hulpvragen

Hulpvragers of hun vertegenwoordigers kunnen contact opnemen met de coördinator,  telefoon  06-11680700. U kunt ook per mail informatie opvragen of hulp aanvragen: shm.dijkenwaard@gmail.com. De coördinator zal dan binnen een paar dagen reageren.

Vacatures

Doordat we door de fusie te maken hebben met meer hulpvragen hebben we vacatures.

Zo zoeken we hulpmaatjes voor de uitbreiding van het team (Vacature Schuldhulpmaatje)

We zoeken een coordinator, zodat de huidige coordinator wordt ontlast. (Vacature coordinator)

We zoeken bemensing voor het bestuur onder de noemer: vele handen maken licht werk (Vacture bestuur)

Donaties

Donaties om met name de activiteiten van het project SchuldHulpMaatje te kunnen voortzetten dan wel uit te breiden, kunnen worden overgemaakt op IBAN-nummer NL16 ABNA 0472263978 ten name van de Stichting Platform Armoedebestrijding onder vermelding van ‘SchuldHulpMaatje.

Preventie en integriteitsbeleid met gedragscode voor locaties 2.0

Cookie- en Privacyverklaring

Gedragscode SchuldHulpMaatje

Klachtenregeling lokale organisatie