Woonwaard helpt het project Schulphulpmaatje in Heerhugowaard verder

Woningcorporatie Woonwaard stelt voor de komende drie jaar totaal € 5.000 beschikbaar voor het project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Hierdoor kunnen de betrokken vrijwilligers hun zinvolle werk voortzetten. Sinds 2011 zijn schuldhulpmaatjes hier actief onder verantwoordelijkheid van de stichting Platform Armoedebestrijding. Het project is indertijd hier geïntroduceerd op initiatief van de samenwerkende kerken met medewerking van de Gemeente Heerhugowaard.


In Heerhugowaard worden inmiddels zo´n 20 opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers ingezet als schuldhulpmaatje. Zij helpen inwoners als er financiële problemen zijn, om weer grip op hun financiën te krijgen en om schulden te stabiliseren. Er wordt actief samengewerkt met de Gemeente Heerhugowaard, maatschappelijk werk en de lokale kerken. Ook komen er hulpvragen via www.uitdeschulden.nu.

Opleiding van nieuwe maatjes en verplichte jaarlijkse hercertificering worden dit jaar gesubsidieerd door de Gemeente Heerhugowaard en het OranjeFonds. Met de bijdrage van Woonwaard kan nu eindelijk ook in de overige, lokale onkosten van de schuldhulpmaatjes worden voorzien.

Woonwaard op haar beurt is blij met het werk van SchuldHulpMaatje. Directeur Wonen Thea Dekker: ’Wij merken ook dat meer mensen de eindjes moeilijker aan elkaar kunnen knopen. Bijvoorbeeld doordat de huur te laat of niet meer wordt betaald. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje helpen vaak al voordat er betalingsachterstanden ontstaan en de financiële problemen onomkeerbaar worden. Dat is beter voor iedereen.’